Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Gündem Haber Girişi: 08.01.2022 - 21:04, Güncelleme: 11.01.2022 - 00:30

Prof. Dr. Hasan Uslu; “NİĞDE EKONOMİSİ VE MADENCİLİK, BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP”

 

Prof. Dr. Hasan Uslu; “NİĞDE EKONOMİSİ VE MADENCİLİK, BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP”

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan USLU, ünlü ekonomi dergisi ‘TURCOMONEY’ Ocak 2022 sayısında Niğde’mizdeki madencilik ve Türkiye Ekonomisine katkısının önemine değindi.
Prof. Dr. Hasan Uslu; "NİĞDE EKONOMİSİ VE MADENCİLİK, BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP" Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan USLU, ünlü ekonomi dergisi ‘TURCOMONEY’ Ocak 2022 sayısında  Niğde’mizdeki madencilik ve Türkiye Ekonomisine katkısının önemine değindi.   NİĞDE EKONOMİSİ VE MADENCİLİK, BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP! Niğde’nin doğal güzellikleri ve yer altı zenginlikleri ile İç Anadolu’nun saklı kalmış bir hazinesi olarak ışıldamaya başlayacağı günler yaklaşıyor. Niğde sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık sektörleri ile madencilikte de önemli bir altyapı ve yatırıma sahip bir şehirdir. Madencilik alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan büyük ölçekli işletmeler tüm sektörler arasında önde gelen işletmeler arasında olup bunun bir sonucu olarak ilin ihracat potansiyeli açısından madencilik önemli bir iş alanı olarak karşımıza çıkıyor. İlimiz sanayi sektörü genel olarak göz önüne alındığında madencilik ve taş ocakları sektörü istihdam açısından yıllar içerisinde ilk üç sırada yerini sürekli olarak koruyor. İl geneli maden rezervleri açısından alçıtaşı, altın, antimon, bakır, cıva, çinko, demir, gümüş, kalsit, kükürt ve volfram ön plana çıkar. Bunlar arasından alçıtaşı, antimon, çinko, demir ve kalsit halen işletilen maden yatakları arasındadır. Niğde’nin sanayi sektörü içinde madencilik ve taş ocakları istihdam açısından yıllar içerisinde ilk üç sırada yerini sürekli olarak koruyor. İl geneli maden rezervleri açısından; alçıtaşı, altın, antimon, bakır, cıva, çinko, demir, gümüş, kalsit, kükürt ve volfram ön plana çıkar. Bunlar arasından alçıtaşı, antimon, çinko, demir ve kalsit halen işletilen maden yatakları arasındadır. MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI SEKTÖRÜNÜN EN ÇOK GELİŞTİĞİ İL OLARAK ANADOLU’NUN IŞILDAYAN YÜZÜ Niğde ili sanayi durum raporlarını yıllara göre incelendiğinde, ilimizin içerisinde bulunduğu TR71 bölgesinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün en çok geliştiği il olarak Anadolu’nun ışıldayan yüzü durumundadır. Niğde ilinde madencilik sektörü tüm sektörler içerisinde yaklaşık yüzde 17’lik bir paya sahiptir. Sektörel bazda istihdam açısından ise yaklaşık yüzde 15 pay ile önde gelen sektörler arasındadır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yaklaşık 5 milyon ABD Doları tutarında ihracat sektör bazlı olarak gerçekleşti. İl geneli sektörel kümelenmeler içerisinde madencilik ve taş ocakçılığı olgun kümeler arasında yer alır. İlimiz Ulukışla ilçesinde jips, Çamardı ilçesinde demir, Çiftehan’da jeotermal, Gümüşler’de bakır, kurşun, çinko ve Bor ilçesinde tuz ve jips alanları tespit edildi. Bu doğal kaynaklardan bazıları kamu ve özel kuruluşlarca halen işletiliyor. Niğde ili sınırları içerisinde yer alan Bolkar dağlarında tespit edilmiş olan altın, kalay ve nikel sahaları ileriki yıllarda işletilebilecek potansiyel maden yatakları arasında yer alıyor. BOR İLÇESİNDEKİ BİTÜMLÜ ŞEYL YATAKLARI ENERJİ TEMİNİ AÇISINDAN POTANSİYEL BİR BAŞKA YER ALTI KAYNAĞIDIR Bor ilçesi Badak kasabasında tespit edilen bitümlü şeyl yatakları ülkemiz enerji temini açısından potansiyel bir başka yer altı kaynağıdır. Bu vb. kaynaklar ile oluşturulacak prosesler sayesinde gelecekte büyük ölçekli enerji üretimleri gerçekleştirilebilir. Bakır, kurşun ve çinko rezervi yönünden Çamardı ilçesinde yaklaşık 40 bin ton rezerve ilave olarak Ulukışla ilçesinde yaklaşık 109 bin ton olarak rezerv bulunduğu tahmin ediliyor. MTA verilerine göre, Ulukışla-Bolkardağ sahasında iki potansiyel altın sahası tespit edildi. Bu sahalardan birisinde 8 gr/ton altın ve 273 gr/ ton gümüş tenörlü 175.000 ton diğerinde ise 3.12 gr/ton altın ve 140 gr/ton gümüş tenörlü 152.000 ton görünür rezerv saptandı. Bölgede bulunan farklı ölçeklerdeki birçok işletme, bu madenlerden bazılarını halen işleyerek iç ve dış pazarlardaki sektörlere hammadde sağlıyor. Niğde ilinin maden rezervleri göz önüne alındığında özellikle bölgede bulunan kalsit, kurşun vb. madenlerin çıkarılması, bu ürünlerin içerisinde özellikle mikronize edilmiş kalsitin yoğun olarak talep edildiği tüm sektörlerde kullanılmasına yönelik yapılmakta olan yatırımlar ilin madencilik açısından önemini gösteriyor. İLİMİZDE BULUNAN KALSİT MİNERALLERİNİN KALSİYUM KARBONAT ORANI VE SON ÜRÜNÜN BEYAZLIK DERECESİ ÇOK YÜKSEKTİR Niğde’de kalsit üretimi sektörünün rekabet gücü çok yüksektir. Kalsit, oldukça geniş bir endüstriyel kullanım alanı bulunan önemli bir mineraldir. İlimizde bulunan kalsit minerallerinin kalsiyum karbonat oranı yüksek olmakla birlikte silis ve demir oranları oldukça düşük, son ürünün beyazlık derecesi çok yüksektir. Bu nedenle başlıca kağıt, boya, plastik ve kablo sektörlerinde kullanımları yaygındır. Bunların yanında inşaat sektöründe sıva, macun, derz dolgu ve yapıştırıcı türü ürünlerin imalatında kullanılıyor. Bu sektörlerin dışında gıda, seramik sektörleri de kalsiti yoğun miktarda kullanan sektörlerdir. Çevresel açıdan olumsuz etkileri bulunmayan kalsit, birçok ülkede toprak zenginleştirmek ve kirlenen göllerin asiditesini düşürmek için kullanılıyor. Niğde, bölgesinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün en çok geliştiği il olarak Anadolu’nun ışıldayan yüzü durumundadır. Sektörel bazda istihdam açısından ise, madencilik yaklaşık yüzde 15 pay ile önde gelen sektörler arasındadır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yaklaşık 5 milyon ABD Doları tutarında ihracat, sektör bazlı olarak gerçekleşti. Niğde ili kalsit mineralleri rezerv ve kalite açısından yüksek bir önem derecesine sahiptir. Niğde’den 40 farklı ülkeye kalsit ihraç ediliyor. Tonu çok düşük fiyatlarda yurtdışına ihraç edilen kalsit ülkemize farklı ürünler şeklinde yüksek fiyatlarda ithal ediliyor. Bu ürün özelinde ithal edilen ürünlerin bir şekilde ar-ge’si yapılarak ülke içerisinde değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. DOĞU VE BATI İLLERİ ARASINDA KÖPRÜ DURUMUNDAKİ NİĞDE, ÜLKEMİZ DEMİRYOLU GÜZERGÂHINDA ÖNEMLİ BİR KONUMDADIR Niğde, coğrafi konumundan dolayı ülkemizin doğu ve batı illerini birbirine bağlayan bir köprü konumundadır. KayseriAdana karayolu üzerinde bulunan Niğde ili aynı zamanda geçtiğimiz yıl açılmış olan Niğde-Ankara Otobanı ile Edirne’den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu’ya kadar yol güzergâhının bağlantı noktası olması açısından önemlidir. Ayrıca Niğde ili ülkemiz demiryolu güzergâhında önemli bir konumda yer almaktadır. Bu avantajlı konumunun yanında Mersin Limanı’na olan yakınlığı, lojistik sektörü açısından özellikle ihracatçı sektörlere yönelik olarak yapılan faaliyetlerin gelişmesi yönünden önem arz ediyor. Lojistik açısından bu önemli avantajlar, ilimize yapılan yatırımların günden güne artmasına neden olmakla birlikte yatırım teşviklerini de ön plana çıkarıyor. Niğde ilinde kurulmuş olan ve 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında tüm sektörlere olduğu gibi madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin gerçekleştirdiği Ar-Ge projelerine de destek veriyor. Bu sayede ihracat açısından öne çıkan sektörlerde ihracata dayalı uluslararası pazar araştırma ve analiz çalışmalarının desteklenmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanıyor. Ülkemiz için büyük bir öneme sahip madencilik sektörünün ilimiz genelinde hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımı yapılacak yeni işletmeler aracılığı ile katma değeri yüksek ürünlere dönüşümünün sağlanması ilimizi sektörde önemli bir yere taşıyor. Bu bağlamda Üniversitemiz içerisinde hali hazırda bulunan teknoloji transfer ofisine destek verilmesi için Üniversite Sanayi Koordinasyon Birimi kurulması planlanıyor. Niğde şehrinin doğal yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok önemli atılım olacaktır. Bu süreçte Üniversitemiz şehrimize ve sanayimize en üst düzeyde katkı sağlama yollarını bulacak imkanlara sahiptir. Niğde ili kalsit mineralleri rezerv ve kalite açısından yüksek bir önem derecesine sahiptir. Kalsit üretimi sektörünün rekabet gücü çok yüksektir. Niğde’den 40 farklı ülkeye kalsit ihraç ediliyor. İlimizde bulunan kalsit minerallerinin kalsiyum karbonat oranı yüksek olmakla birlikte silis ve demir oranları oldukça düşük, son ürünün beyazlık derecesi çok yüksektir.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan USLU, ünlü ekonomi dergisi ‘TURCOMONEY’ Ocak 2022 sayısında Niğde’mizdeki madencilik ve Türkiye Ekonomisine katkısının önemine değindi.

Prof. Dr. Hasan Uslu; "NİĞDE EKONOMİSİ VE MADENCİLİK, BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan USLU, ünlü ekonomi dergisi ‘TURCOMONEY’ Ocak 2022 sayısında  Niğde’mizdeki madencilik ve Türkiye Ekonomisine katkısının önemine değindi.

 

NİĞDE EKONOMİSİ VE MADENCİLİK, BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP!

Niğde’nin doğal güzellikleri ve yer altı zenginlikleri ile İç Anadolu’nun saklı kalmış bir hazinesi olarak ışıldamaya başlayacağı günler yaklaşıyor. Niğde sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık sektörleri ile madencilikte de önemli bir altyapı ve yatırıma sahip bir şehirdir.

Madencilik alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan büyük ölçekli işletmeler tüm sektörler arasında önde gelen işletmeler arasında olup bunun bir sonucu olarak ilin ihracat potansiyeli açısından madencilik önemli bir iş alanı olarak karşımıza çıkıyor.

İlimiz sanayi sektörü genel olarak göz önüne alındığında madencilik ve taş ocakları sektörü istihdam açısından yıllar içerisinde ilk üç sırada yerini sürekli olarak koruyor. İl geneli maden rezervleri açısından alçıtaşı, altın, antimon, bakır, cıva, çinko, demir, gümüş, kalsit, kükürt ve volfram ön plana çıkar. Bunlar arasından alçıtaşı, antimon, çinko, demir ve kalsit halen işletilen maden yatakları arasındadır.

Niğde’nin sanayi sektörü içinde madencilik ve taş ocakları istihdam açısından yıllar içerisinde ilk üç sırada yerini sürekli olarak koruyor. İl geneli maden rezervleri açısından; alçıtaşı, altın, antimon, bakır, cıva, çinko, demir, gümüş, kalsit, kükürt ve volfram ön plana çıkar. Bunlar arasından alçıtaşı, antimon, çinko, demir ve kalsit halen işletilen maden yatakları arasındadır.

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI SEKTÖRÜNÜN EN ÇOK GELİŞTİĞİ İL OLARAK ANADOLU’NUN IŞILDAYAN YÜZÜ

Niğde ili sanayi durum raporlarını yıllara göre incelendiğinde, ilimizin içerisinde bulunduğu TR71 bölgesinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün en çok geliştiği il olarak Anadolu’nun ışıldayan yüzü durumundadır. Niğde ilinde madencilik sektörü tüm sektörler içerisinde yaklaşık yüzde 17’lik bir paya sahiptir.

Sektörel bazda istihdam açısından ise yaklaşık yüzde 15 pay ile önde gelen sektörler arasındadır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yaklaşık 5 milyon ABD Doları tutarında ihracat sektör bazlı olarak gerçekleşti. İl geneli sektörel kümelenmeler içerisinde madencilik ve taş ocakçılığı olgun kümeler arasında yer alır.

İlimiz Ulukışla ilçesinde jips, Çamardı ilçesinde demir, Çiftehan’da jeotermal, Gümüşler’de bakır, kurşun, çinko ve Bor ilçesinde tuz ve jips alanları tespit edildi. Bu doğal kaynaklardan bazıları kamu ve özel kuruluşlarca halen işletiliyor.

Niğde ili sınırları içerisinde yer alan Bolkar dağlarında tespit edilmiş olan altın, kalay ve nikel sahaları ileriki yıllarda işletilebilecek potansiyel maden yatakları arasında yer alıyor.

BOR İLÇESİNDEKİ BİTÜMLÜ ŞEYL YATAKLARI ENERJİ TEMİNİ AÇISINDAN POTANSİYEL BİR BAŞKA YER ALTI KAYNAĞIDIR

Bor ilçesi Badak kasabasında tespit edilen bitümlü şeyl yatakları ülkemiz enerji temini açısından potansiyel bir başka yer altı kaynağıdır. Bu vb. kaynaklar ile oluşturulacak prosesler sayesinde gelecekte büyük ölçekli enerji üretimleri gerçekleştirilebilir.

Bakır, kurşun ve çinko rezervi yönünden Çamardı ilçesinde yaklaşık 40 bin ton rezerve ilave olarak Ulukışla ilçesinde yaklaşık 109 bin ton olarak rezerv bulunduğu tahmin ediliyor. MTA verilerine göre, Ulukışla-Bolkardağ sahasında iki potansiyel altın sahası tespit edildi. Bu sahalardan birisinde 8 gr/ton altın ve 273 gr/ ton gümüş tenörlü 175.000 ton diğerinde ise 3.12 gr/ton altın ve 140 gr/ton gümüş tenörlü 152.000 ton görünür rezerv saptandı. Bölgede bulunan farklı ölçeklerdeki birçok işletme, bu madenlerden bazılarını halen işleyerek iç ve dış pazarlardaki sektörlere hammadde sağlıyor.

Niğde ilinin maden rezervleri göz önüne alındığında özellikle bölgede bulunan kalsit, kurşun vb. madenlerin çıkarılması, bu ürünlerin içerisinde özellikle mikronize edilmiş kalsitin yoğun olarak talep edildiği tüm sektörlerde kullanılmasına yönelik yapılmakta olan yatırımlar ilin madencilik açısından önemini gösteriyor.

İLİMİZDE BULUNAN KALSİT MİNERALLERİNİN KALSİYUM KARBONAT ORANI VE SON ÜRÜNÜN BEYAZLIK DERECESİ ÇOK YÜKSEKTİR

Niğde’de kalsit üretimi sektörünün rekabet gücü çok yüksektir. Kalsit, oldukça geniş bir endüstriyel kullanım alanı bulunan önemli bir mineraldir. İlimizde bulunan kalsit minerallerinin kalsiyum karbonat oranı yüksek olmakla birlikte silis ve demir oranları oldukça düşük, son ürünün beyazlık derecesi çok yüksektir. Bu nedenle başlıca kağıt, boya, plastik ve kablo sektörlerinde kullanımları yaygındır.

Bunların yanında inşaat sektöründe sıva, macun, derz dolgu ve yapıştırıcı türü ürünlerin imalatında kullanılıyor. Bu sektörlerin dışında gıda, seramik sektörleri de kalsiti yoğun miktarda kullanan sektörlerdir. Çevresel açıdan olumsuz etkileri bulunmayan kalsit, birçok ülkede toprak zenginleştirmek ve kirlenen göllerin asiditesini düşürmek için kullanılıyor.

Niğde, bölgesinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün en çok geliştiği il olarak Anadolu’nun ışıldayan yüzü durumundadır. Sektörel bazda istihdam açısından ise, madencilik yaklaşık yüzde 15 pay ile önde gelen sektörler arasındadır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yaklaşık 5 milyon ABD Doları tutarında ihracat, sektör bazlı olarak gerçekleşti.

Niğde ili kalsit mineralleri rezerv ve kalite açısından yüksek bir önem derecesine sahiptir. Niğde’den 40 farklı ülkeye kalsit ihraç ediliyor. Tonu çok düşük fiyatlarda yurtdışına ihraç edilen kalsit ülkemize farklı ürünler şeklinde yüksek fiyatlarda ithal ediliyor. Bu ürün özelinde ithal edilen ürünlerin bir şekilde ar-ge’si yapılarak ülke içerisinde değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor.

DOĞU VE BATI İLLERİ ARASINDA KÖPRÜ DURUMUNDAKİ NİĞDE, ÜLKEMİZ DEMİRYOLU GÜZERGÂHINDA ÖNEMLİ BİR KONUMDADIR

Niğde, coğrafi konumundan dolayı ülkemizin doğu ve batı illerini birbirine bağlayan bir köprü konumundadır. KayseriAdana karayolu üzerinde bulunan Niğde ili aynı zamanda geçtiğimiz yıl açılmış olan Niğde-Ankara Otobanı ile Edirne’den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu’ya kadar yol güzergâhının bağlantı noktası olması açısından önemlidir.

Ayrıca Niğde ili ülkemiz demiryolu güzergâhında önemli bir konumda yer almaktadır. Bu avantajlı konumunun yanında Mersin Limanı’na olan yakınlığı, lojistik sektörü açısından özellikle ihracatçı sektörlere yönelik olarak yapılan faaliyetlerin gelişmesi yönünden önem arz ediyor. Lojistik açısından bu önemli avantajlar, ilimize yapılan yatırımların günden güne artmasına neden olmakla birlikte yatırım teşviklerini de ön plana çıkarıyor.

Niğde ilinde kurulmuş olan ve 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında tüm sektörlere olduğu gibi madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin gerçekleştirdiği Ar-Ge projelerine de destek veriyor. Bu sayede ihracat açısından öne çıkan sektörlerde ihracata dayalı uluslararası pazar araştırma ve analiz çalışmalarının desteklenmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanıyor.

Ülkemiz için büyük bir öneme sahip madencilik sektörünün ilimiz genelinde hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımı yapılacak yeni işletmeler aracılığı ile katma değeri yüksek ürünlere dönüşümünün sağlanması ilimizi sektörde önemli bir yere taşıyor.

Bu bağlamda Üniversitemiz içerisinde hali hazırda bulunan teknoloji transfer ofisine destek verilmesi için Üniversite Sanayi Koordinasyon Birimi kurulması planlanıyor. Niğde şehrinin doğal yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok önemli atılım olacaktır. Bu süreçte Üniversitemiz şehrimize ve sanayimize en üst düzeyde katkı sağlama yollarını bulacak imkanlara sahiptir.

Niğde ili kalsit mineralleri rezerv ve kalite açısından yüksek bir önem derecesine sahiptir. Kalsit üretimi sektörünün rekabet gücü çok yüksektir. Niğde’den 40 farklı ülkeye kalsit ihraç ediliyor. İlimizde bulunan kalsit minerallerinin kalsiyum karbonat oranı yüksek olmakla birlikte silis ve demir oranları oldukça düşük, son ürünün beyazlık derecesi çok yüksektir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve boradair.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.